Over ons

“In verbinding maken we de wereld een klein beetje mooier.”

Rick (1980) heeft meer dan 20 jaar gewerkt met gezinnen, met meervoudige uitdagingen. Vanuit compassie, begrip en een enorme gedrevenheid zet Rick zich in om, binnen ieders mogelijkheden, gezonde (onderlinge) balans te bewerkstelligen.

Gerja (1977) heeft vanaf 2011 mogen ervaren hoe het is om twee kinderen als alleenstaand moeder op te voeden. Vanaf het moment dat ze moeder werd, voelde ze instinctief aan wat haar hooggevoelige dochters nodig hadden om op te kunnen groeien tot twee mooie mensen.

Voor de meeste mensen ligt zijn of haar basis in het gezin van herkomst. Zowel Rick als Gerja hebben beide hun persoonlijke processen mogen doorleven en zijn door scholing , maar vooral door de lessen van het leven gevormd tot wie ze zijn, professioneel en als mens.

Toen onze wegen elkaar kruisten wisten we al snel dat er iets heel belangrijks is wat we beiden nastreven: harmonie en verbinding binnen menselijke relaties. We mochten ervaren binnen ons eigen gezin welke impact het heeft op je relatie met kinderen wanneer er vanuit verbinding en wederzijds begrip kan worden gecommuniceerd.

Het leven in en met de natuur zit daarnaast bij ons allebei in ons bloed. Hoe mooi zou het zijn als we dit mogen uitdragen en delen: natuur, dieren, en verbinding! Zo ontstond als vanzelf VAAIana. Een mooie samenwerking waarin we onze beide krachten bundelen en waarin we ouders en kinderen mogen meenemen. Meenemen naar een hernieuwde verbinding met de natuur, met je eigen natuur en van daaruit met elkaar!

Dit kan alleen in samenwerking met alle dieren die een plekje in ons leven en werk hebben:

Bekijk al onze dieren!