Animal Assisted Therapie

Wil jij je leren omgaan met bepaalde uitdagingen in je leven, wil je belemmerende patronen doorbreken en (oude) trauma’s helen? Daar kan Animal Assisted Therapie je bij helpen.

Herstellen van veerkracht en levensvreugde

Binnen de therapie sessies gaat het om het onderzoeken en helen van belemmerende patronen en dieper liggende blokkades.  Daarbij gaan we uit van een holistische mensvisie. Dit betekent dat we niet alleen kijken naar een specifieke klacht, maar naar de mens in zijn totaliteit: fysiek, mentaal, emotioneel, sociaal en spiritueel.
We focussen niet op een officiële ‘diagnose’. We geloven dat  een mens meer is dan zijn klacht of probleem. Psychisch lijden zien we als een gevoeligheid of kwetsbaarheid en is afhankelijk van de veerkracht van een persoon en van de omstandigheden waarin de persoon leeft.

EMDR-traumaverwerking-Blokkades-oplossen

Animal Asisted Therapie

Dieren kunnen een gevoel van rust, comfort of veiligheid geven en het stressniveau helpen verlagen. We zetten dieren in binnen de therapie omdat de band met het dier ondersteund bij het ontwikkelen van een beter gevoel van eigenwaarde, het stabiliseren van emoties, het verwerken van trauma en het verbeteren van de communicatieve en sociale vaardigheden.

Jij blijft altijd de regisseur van je eigen therapeutisch proces

Met welke emotionele worsteling je ook te maken krijgt, samen gaan we op zoek naar de sleutels om de emotionele knoop te ontwarren,  zodat je de nodige vrede in jezelf vindt en je leefomgeving.

Jij legt je eigen weg af, op je eigen tempo, wat voor iedereen verschillend is. Daarom stemmen we het tempo van opeenvolgende sessies altijd af op jouw wens. Tijdens iedere sessie zet je stappen in je helingsproces .  De therapiesetting is een veilige, warme omgeving waarin je de vrijheid ervaart om de nodige stappen te zetten en nieuwe ervaringen te creëren voor een leven in overeenstemming met jouw mogelijkheden. We geloven sterk in het zelfhelend vermogen van ieder mens, mits dat op de juiste manier ondersteund wordt.

Praktische info

  • Afspraken op de locatie van VAAIana Bree (België)
  • Datum en tijd in onderling overleg
  • Sessie van ongeveer anderhalf uur, 80 euro per sessie

Meer info of intake inplannen?

Verschillende mogelijkheden

Afhankelijk van de vraag en waaraan je wilt werken, kunnen we  verschillende methodieken (werkwijzen) inzetten om je te ondersteunen in jouw proces:

Dog Assisted Therapy 

Tijdens een sessie zijn er telkens 1 of 2 therapiehonden aanwezig.

De hond kan, waar nodig, zorgen voor ondersteuning, voor stress reductie of voor een passende spiegel op het juiste moment. Omdat de hond op een non-verbale manier als ‘spiegel’ werkt voor menselijk gedrag en emoties, zorgt dit voor een bijzonder krachtige ervaring van feedback voor jou als persoon. Door het feit dat een hond een roedeldier is die al eeuwen met de mens samenleeft, heeft hij het vermogen om menselijke emoties waar te nemen en er op te reageren. Dit maakt dat hij een ideale partner kan zijn binnen het therapeutisch proces.

Tijdens het contact met de hond ontstaat regelmatig een metafoor tussen wat er gebeurt binnen dat contact en het alledaagse leven. Hierbij komen denkpatronen en typische reacties in verschillende situaties naar boven.

De hond is steeds neutraal in de spiegel die hij voorhoudt: honden kunnen immers niet liegen of ‘doen alsof’. Mensen zijn zich vaak niet bewust van hun gedrag, hun dieperliggende emoties en overtuigingen, tot ze het leren begrijpen door de manier waarop de hond dit naar hen terug reflecteert.

Traumaverwerking met honden therapie

Circle Reprint Emotional Foundation (CREF)

Circle Reprint Emotional Foundation (CREF) is een vorm van therapie waarbij de huidige problematiek wordt aangepakt door terug te gaan naar de basis: de zwangerschap en de veiligheid en hechting tijdens de eerste levensjaren. Het doel van de therapie is het basisvertrouwen (foundation) te herstellen (reprint) en zo de veerkracht te vergroten. Deze therapie doorbreekt hardnekkige patronen en legt een stevige onvoorwaardelijke basis (Foundation).

 

EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing.
EMDR helpt je bij de blijvende verwerking van traumatische gebeurtenissen, angst of paniek, depressie, laag zelfbeeld of weinig zelfvertrouwen, negatieve gevoelens en blokkades die je belemmeren in je dagelijkse leven.

Het is een wetenschappelijk onderbouwde techniek die o.a. ook wordt ingezet binnen de CREF behandeling.  Door  links- rechts bewegingen met de ogen, tikjes op stimulatiepunten of door een klikgeluid, worden  gedachten, beelden en gevoelens stap voor stap losgekoppeld en vervangen door gewenste beelden en overtuigingen. Zowel gevoelens als lichaamssensaties worden actief betrokken bij de therapie waardoor diepe heling mogelijk wordt. Ook blokkades die zich vast hebben gezet in het lichaam worden losgekoppeld. Je hoeft de gebeurtenis dus niet in detail te vertellen.

EMDR in de  aanwezigheid van huisdieren

Bij EMDR is het belangrijk dat je je veilig voelt. Huisdieren kunnen daar een positieve bijdrage aan leveren en helpen je om steeds weer het contact met het HIER en NU terug te vinden want dieren leven volledig in het NU.

Toen en daar was de nare gebeurtenis, het nare gevoel, en NU kijk je daarop terug. Door een EMDR sessie buiten in de natuur te doen of binnen met een therapie hond erbij, ontvang je in het NU regelmatig een extra steuntje in de rug. Het aanraken van de zachte vacht kan helpen om te ervaren dat je NU veilig bent.

EFT

EFT (Emotional Freedom Techniques) is de meest gekende Tappingtechniek wereldwijd. Ze blijkt bijzonder effectief bij het behandelen van zowel emotionele als fysieke klachten. Deze methode is ontstaan vanuit de combinatie van inzichten uit  Oost en West. Tijdens een EFT sessie combineren we twee dingen: we benoemen het probleem (vb. Angst om auto te rijden) en tegelijk tikken we zacht op specifieke punten op het lichaam. De emotie neemt snel en waarneembaar af.

Wetenschappelijk onderzoek (J.R.Lane, 2009) toont aan dat Tapping op acupunctuurpunten zorgt voor een ontspanning van de Amygdala in ons limbische brein. De Amygdala speelt een hoofdrol in het detecteren van stressvolle situaties. Door EFT toe te passen wordt de stressrespons afgebouwd daar waar hij ontstaat: in ons brein. Dit is ook meteen voelbaar in ons lichaam. EFT blijkt een veilige en zeer effectieve techniek te zijn. Opvallend daarbij is de vaak verrassend snelle én blijvende verbetering. Regelmatig blijkt EFT te werken waar niets anders resultaat heeft

Verbonden ademhaling

Verbonden ademen wordt ook wel ‘Transformational Breathing’ of ‘Rebirthing’ genoemd. De meeste mensen krijgen door hun huidige manier van ademen te weinig zuurstof binnen, wat vermoeidheid, ziektes en stress kan veroorzaken.

Als we iets eng vinden, houden we onze adem in met als gevolg dat gevoelens worden stilgelegd en emoties onderdrukt, wat uiteindelijk veel vitale energie kost. Onze ademhaling is een goede graadmeter voor waar blokkades zich in je lichaam bevinden. Onze negatieve ervaringen en trauma’s uit het verleden zijn verbonden met onze ademhaling. Door in een ademsessie de ademhaling stap voor stap te verruimen, laten we steeds meer leven toe. Onverwerkte trauma’s en emoties uit ons verleden worden losgelaten en maken plaats voor gezondheid, rust en zelfvertrouwen.

Verbonden ademen maakt gebruik van een specifiek adempatroon.
Dit specifieke adempatroon revitaliseert het lichaam tot op celniveau omdat alle vastzittende spanning weer kunnen gaan stromen. Weggedrukte trauma’s kunnen omhoog komen om ze te transformeren. 

Gedurende de ademsessie laat je de pauzes tussen je in- en uitademing bewust achterwege. Tijdens de sessie adem je grote hoeveelheden zuurstof in, wat ervoor zorgt dat de gesloten ademhalingsgebieden zich openen en dat je je energieniveau verhoogt. Hierdoor herstelt je natuurlijke ademhalingspatroon zich en maak je contact met je innerlijke rust en kracht. Bij het ademen in een verbonden ademsessie ligt de nadruk op de inademing, het omhoog laten komen van je borst en buik en de uitademing laat je als vanzelf los.

Onze inademing sturen we bewust aan; onze uitademing laten we automatisch gaan. Dit kan daarom tijdens een ademsessie ook reacties geven op allerlei plekken in het lichaam. Je hoeft er niet bang voor te zijn en je alleen te realiseren dat het heilzaam werkt en dat spanning in je lichaam aan het oplossen is.

Systemisch Werk

We worden allemaal beïnvloed door de systemen waarvan wij deel uitmaken ( de eigen familie, het team op de werkvloer, of de sociale omgeving). Wat er in zo’n systeem allemaal gebeurt en de plaats die jij daarin inneemt, bepalen (vaak onbewust) wat je doet en waarom.

Een opstelling is een manier die je inzicht geeft in jouw plek in een systeem. Het leert je waar belemmeringen zitten en waarom je steeds opnieuw vervalt in bepaalde gedragspatronen die je belemmeren in je ontwikkeling.  Een opstelling toont je ook hoe je stappen kunt zetten naar eventuele oplossingen. Binnen het opstellingswerk

kunnen eventueel ook therapiedieren helpen om belangrijke inzichten te verkrijgen in vastgelopen patronen.

Drama therapie

Vaak ontstaat een probleem doordat je tegelijkertijd allerlei (onbewuste) tegenstijdige overtuigingen hebt of (onbewust) tegenstrijdige waarden aanhangt of met tegenstrijdige doelen nastreeft.  Via dramatherapie kun je een beter zicht krijgen op de verschillende aspecten van jezelf (je ‘ikken’ of ‘deelpersoonlijkheden). Door je innerlijke processen visueel te maken, ontstaan nieuwe inzichten en kun je meer  aspecten van jezelf met elkaar verzoenen. Hierdoor ontstaat meer rust en kun jij betere beslissingen nemen.

Praktische info

  • Afspraken op de locatie van VAAIana Bree (België)
  • Datum en tijd in onderling overleg
  • Sessie van ongeveer 75 minuten, 87,50 euro per sessie
  • Oudersessie van 90 minuten, 95,50 euro per sessie
  • Afspraken die in Nederland doorgaan vallen onder een andere tariefstelling.

  • Meer info of intake inplannen?