Groeitrajecten & Cirkels voor kinderen

We bieden verschillende groeitrajecten en ont-moetingscirkels, waarbij kinderen de verbinding met zichzelf, elkaar, de dieren en de natuur mogen ervaren. Wanneer we groeitrajecten organiseren, werken de dieren mee en fungeren als spiegel en geven eerlijke, duidelijke en soms speelse feedback.

De groeitrajecten kunnen gaan over een bepaald thema, zoals: ‘Stevig in je schoenen staan’, zelfvertrouwen, kwaliteiten en talenten, omgaan met emoties of hooggevoeligheid.

Tijdens de cirkels ligt de nadruk op ont-moeten en verbinden.
Ont-moeten geeft ruimte. Ruimte voor creativiteit en voor ontspanning. Ruimte om kanten van jezelf te ontdekken die je misschien nog niet kent. 

We organiseren dagworshops of meerdaagse groeitrajecten in het weekend of tijdens de vakantie voor verschillende leeftijdscategorieën en op verschillende locaties.

De Ont-moetingscirkels zijn doorgaans een namiddag op woensdag, tijdens de vakantie of het weekend. Kijk in onze agenda voor de locatie en de planning.

Ben je angstig voor honden of dieren? Neem dan even contact met ons op. We willen natuurlijk dat je een positieve ervaring bij ons op doet. Bij sterke angst kunnen we mogelijk helpen met behulp van therapie bij angst voor honden/dieren.