Kindercoaching

Kinderen krijgen veel op hun bordje in hun dagelijkse leven. Daarnaast speelt de online wereld een grote rol in het leven van veel kinderen. Of het nu in de online of offline realiteit is, thema’s als erbij horen, buiten gesloten worden, onzekerheid, (groeps)druk, prestatie, pesten, vele prikkels, hebben op veel van onze kinderen een behoorlijke impact.

Het is voor kinderen niet altijd gemakkelijk en vanzelfsprekend om met alle invloeden van buiten of met hun eigen gedachten en gevoelens om te gaan. Soms is er een extra steuntje in de rug, voor kortere of langere periode gewenst.

VAAIana kindercoaching richt zich op de noden van jouw kind. Met hulp van de natuur, de honden of andere dieren, werken we aan het thema dat er speelt. Het belangrijkste doel is dat het kind zich gehoord, gezien en erkend mag gaan voelen in hetgeen er speelt. Daarnaast krijgt het kind hele bruikbare handvatten mee om succesvol in te zetten, zodat het dagelijks leven weer lichter en aangenaam wordt.

"Toen ik Britt de eerste keer ontmoette, ging het niet zo goed met mij. Britt en Gerja leerden mij me veiliger te voelen. En sterker in mijn schoenen te staan. Ik ging samen met Gerja en Britt wandelen. Eén van de dingen die ik op een bepaald moment moest doen, was de bal uit Britt haar mond krijgen. In het begin zou me dit zeker niet gelukt zijn maar doordat ik sterker in mijn schoenen stond, lukte dit plots wel. De leukste sessie was toen er sneeuw lag; toen trok Britt me met de slee."

"Op dit moment gaat het heel goed met mij. Ik heb bij Britt en Gerja geleerd om me ook op school veilig te voelen en stop te leren zeggen als er dingen gebeuren die ik niet fijn vind. De manier waarop ik nu stop zeg is veel beter dan vroeger, veel krachtiger en er wordt meestal naar geluisterd."
Fabian
11 jaar

Praktische info

  • Kinderen en jongeren van alle leeftijden zijn welkom
  • Locatie: Bree, België
  • 50 euro per sessie (1 uur) of 75 euro (1,5 uur)

Neem contact op
"Onze zoon werd op school gepest. Gerja heeft onze zoon geleerd om beter  in zijn eigen kracht te staan door te oefenen met de honden. De honden  voeren namelijk enkel een commando uit als je dit met volle overtuiging  geeft. Je houding moet goed zijn, je stem duidelijk en luid genoeg, je  moet gegrond zijn, kortom je moet zelfverzekerd zijn. Dit kon mijn zoon  bij Gerja op een leuke, speelse en ongedwongen manier in een veilige  omgeving oefenen. Deze oefeningen hebben er toe bijgedragen dat mijn zoon nu niet meer  gepest wordt op school. Hij zei zelfs enkele maanden geleden dat hij één  van de vroegere pesters in de ogen keek terwijl hij in zijn  'boom'-kracht stond en dat de ex-pester zijn ogen naar de grond afwendde. "De coaching heeft mij beter leren omgaan met honden en met mezelf. Het was leerrijk", schreef onze zoon."